تکست موزیک حبس ویرگول بند

Lyrics Music Habs By Virgul Band

 حبس

تکست موزیک حبس ویرگول بند

باران زده ابریست هوا بی تو ولی هیچ از خنده ی بارانیه خبری نیست

حال منو حال شب بی ماه یکی بود هم خانه ی من از سر و سامان خبری نیست

یک عمر بدست خود من حبس تو بودم جز عشق که در خالیه زندان خبری نیست

عطر تو  به جای تو در این خاک نشسته هست جز خاک تو از چشم سیاهان

خبری نیست

خبری نیست خبری نیست  

خبری نیست خبری نیست

از من خبری نیست از تو خبری نیست شهر از همهمه لبریز ولی رهگذری نیست

یک عمر بدست خود من حبس تو بودم جز عشق که در خالیه زندان خبری نیست

عطر تو  به جای تو در این خاک نشسته هست جز خاک تو از چشم سیاهان

خبری نیست

***

دانلود موزیک جدید حبس ویرگول بند