تکست موزیک تو کیستی علیرضا شفائی

Lyrics Music To Kisti By Alireza Shafaie

تو کیستی

تکست موزیک تو کیستی علیرضا شفائی

تو کیستی تو کیستی که من این گونه بی تو بی تابم

تو کیستی تو کیستی که من این گونه بی تاب بی تابم

شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم تو کیستی تو کیستی

تو در کدام سحر در کدام اسب سفید

تو در کدام کرانه تو از کدام صدف

تو در کدام چمن همره کدام نسیم

تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه

تو دور دست امیدی و پای من خستس

پای من خستس

همه وجود تو مهر هست وجان من مه رو

چراغ چشم تو سبزست و راه من بستس

راه من بست

راه من بستس

***

دانلود موزیک جدید تو کیستی علیرضا شفائی