تکست موزیک تهران باراد

Lyrics Music Tehran By  Barad

تهران

تکست موزیک تهران باراد

اگه یه خونه تو فرمانیه بگیری برام

همه تهران و بریزی به پام حس میکنم بازم تنهام

اگه واسم بی ام وی آبی بگیری و

جواهر انتخابی بگیری و من که اینا رو نمیخوام

اگه یه خونه تو برج برام بگیری و

تهرانو برام وام بگیری و حس میکنم بازم تنهام

اگه برج میلادم برام بخری و تور دور دنیا ببری و

من که اینا رو نمیخوام من فقط عشق تو میخوام

شوق تو چشم تو میخوام گرمیه دستاتو میخوام که بذاری توی دستم

من فقط عشق تو میخوام از تو لبخندتو میخوام

آغوش امن تو میخوام بگی تا اخرش هستم

 …………….

***

دانلود موزیک جدید باراد تهران