تکست موزیک نینوا حمید رضوی 

Lyrics Music Ney Nava By Hamid Razavi​

نینوا

تکست موزیک نینوا حمید رضوی

 

باز بانگ جرسی میرسد از دور به گوش عشق باز حال بلا دیده بخیزید بهوش

در و دیوار سراپا سیه پوش کنید به صدای دم جانسوز زمین گوش کنید  

به صدای دم جانسوز زمین گوش کنید  

امروز میخواند غمین بانوی خیمه لب تشنگان ساقی نیامد سوی خیمه

امروز از هفت آسمان شیون برآمد بشکستو از تن شد جدا بازوی خیمه

   بشکستو از تن شد جدا بازوی خیمه

خون میچکد از آسمان با ناله میگرید جهان خون میچکد از آسمان با ناله میگرید جهان

***

دانلود موزیک جدید حمید رضوی نینوا